Hem

Fullständig kontroll med Organizer 7
Säker hantering av ritningar, dokument och ingenjörsinformation
Kontrollerar exakt vad användaren kan se och ändra
Automatiskt skapade ändringsnoteringar skapar spårbarhet

Dokumenthantering med FastDoc 7
Molnbaserat dokumentarkiv
Sök, dela, visa, förändra och notera
Ordning och reda och visar enbart godkända versioner

Snabb visning med DrawingCenter 7
Avancerad dokument- och ritningsvisare utan CAD-program
Öppna, titta, markera, mät, zooma, panorera och skriv ut
Enkelt och användarvänligt gränssnitt

Projektsite med ProjectAccess 7
Leverantörer och kunder får säker tillgång till dina projekt
Fullständig kontroll på ut- och inlevererade filer
Hantera både dokument och objektinformation för BIM

EFFEKTIVA PROGRAMVAROR FÖR HANTERING AV INGENJÖRSBASERAD INFORMATION
Här finns information om alla Trix-produkter inom området bildbearbetning och dokument- och ritningshantering. Har du frågor, så är du välkommen att kontakta oss!

Dokument- och informationssystem

Säker hantering av ritningar, dokument och ingenjörsinformation i en gemensam databas. Kontrollerar exakt vad användaren kan se och ändra. Automatiskt skapade ändringsnoteringar skapar spårbarhet.

Dokumentsystem i molnet

Molnbaserat dokumentarkiv för att söka, dela, visa, rödändra och notera på dokumentationen. Underlättar ordning och reda och visar enbart godkända versioner, och är enkelt tillgängligt.

Ritningsvisare för CAD

Fullbestyckad dokumentvisare för ritningar och utan behov av CAD-program. Verktyget inkluderar funktioner för zoomning, panorering, mätning, rödändringar, utskrift till PDF och jämföra ritningar.

Projekthantering med kontroll

Projektplats som erbjuder leverantörer och kunder säker tillgång till dina projekt, för att kunna titta på, rödändra, kommentera, dela filer och att transportera filer. Systemet kontrollerar och loggar kommunikationen vid filtransporterna.

Redigera, vektorisera och kontrollera ritningar

Ritningsverktyg för ingenjörer eller projektledare. Verktygen omfattar funktioner för fullbestyckad dokumentvisning, stämplar för granskning och godkännande, symbolhantering, redigering av raster och vektorisering samt mätning och rödändringar.

Konevertering till publiceringsvänliga filformat

Konverteringsprogram för batchkonvertering av CAD-filer till PDF, PNG, JEDMICS C4 med flera filformat. Körs som en windows-tjänst och kan parameterstyras, övervaka och arbeta från olika filkataloger, från var som helst i nätverket.

Renderingsserver med utskriftshantering över Internet

Styr via utskrifter inleveranser av filer, samlar ihop filerna och dess metadata från valfri applikation, och överför dessa till en central server via internet. Blixtsnabb leverans med full accesskontroll.

Designverktyg för arbetsflöden

Designprogram för att skapa arbetsflöden som kan användas i andra Trix-produkter. Skapar förutbestämda definitioner som kan återanvändas och förses med variabler och datum- eller händelsestyrda triggers.