Personliga uppgifter och avtal

Skydd av personlig information

Trix Systems AB är förpliktigat att skydda dina personliga uppgifter och att använda teknik som ger dig som användare den bästa och säkraste online-upplevelsen. Denna programförklaring gäller Trix Systems AB webbplats och innefattar reglerna för datainsamling och användandet av personliga upplysningar. Som användare, besökare eller medlem av Trix Systems AB webbplats, förstår och accepterar du de riktlinjer som beskrivs i denna programförklaring.

Användande av personlig information

Trix Systems AB samlar och använder personlig information för att kunna driva Trix Systems AB webbplats och leverera de tjänster du har begärt. Trix Systems AB använder också personlig information för att informera dig och andra om produkter och tjänster tillgängliga från Trix Systems AB och deras partner. Trix Systems AB kan också kontakta dig genom enkäter för att ta reda på din åsikt om eventuella nya tjänster som kan komma att erbjudas.

Trix Systems AB håller reda på vilka sidor som besöks i Trix Systems AB, för att veta vilka sidor och tjänster som är mest populära. Denna data kan användas för att erbjuda kundanpassad information och annonsering.

Trix Systems AB kommer endast lämna ut din personliga information, utan förvarning, om vi är nödsakade att göra detta på grund av lagstiftning eller vår tro att detta är nödvändigt för att skydda Trix Systems AB eller andra användares rättigheter.

Användande av cookies

Trix Systems AB portal använder ”cookies”. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av webbservern. Cookies kan inte användas för att exekvera program eller ge virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av den domän som placerade cookien.

En av de primära uppgifterna för en cookie är att spara tid för användaren. Cookien talar om för webbservern att du har återkommit till en viss sida. Exempelvis om du anpassar Trix Systems AB sidor, eller registrerar dig hos Trix Systems AB, hjälper en cookie Trix Systems AB att komma ihåg den informationen. När du återvänder till Trix Systems AB webbplats, kan den informationen läsas av webbservern och de funktioner du anpassat kan genast börja gälla.

Du har möjligheten att acceptera eller förhindra cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan ställa in webbläsaren så att den förnekar cookies. Om du väljer att inte använda cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner i Trix Systems AB webbplats.

Säkerhet och personlig information

Trix Systems AB skyddar din personliga information från obehörig tillgång eller användning. När personlig information (såsom kreditkortsnummer) skickas till andra webbplatser används kryptering, med hjälp av protokollet Secure Socket Layer (SSL).

Förändringar av denna programförklaring

Trix Systems AB kommer emellanåt att uppdatera denna programförklaring efter synpunkter från bolaget eller bolagets kunder. Trix Systems AB rekommenderar dig att då och då läsa igenom denna programförklaring för att vara uppdaterad om hur Trix Systems AB skyddar din personliga information.

Kontaktinformation

Trix Systems AB välkomnar dina kommentarer kring denna programförklaring beträffande säkerhet. Om du tycker att Trix Systems AB inte har levt upp till denna programförklaring eller om du har andra synpunkter, vänligen kontakta Trix Systems AB via e-post info@trixsystems.se.

Användarvillkor                                                                      

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Trix Systems AB

Trix Systems AB Webbplats består av diverse webbsidor som sköts av Trix Systems AB.

Trix Systems AB webbplats erbjuds under förutsättning att du accepterar följande villkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbplats. Din användning av Trix Systems AB webbplats bekräftar detta   avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Trix Systems AB förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som   gäller för Trix Systems AB.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Trix Systems AB webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor (”Links”).   Dessa webbsidor kontrolleras inte av Trix Systems AB och Trix Systems AB är på grund   av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan   undantag alla länkar till externa webbsidor. Trix Systems AB är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring   samt skadlig kod i form av virus etc. Trix Systems AB erbjuder enbart dessa   länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder INTE att Provanum AB sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid användning av Trix Systems AB webbplats, bekräftar och garanterar du Trix Systems AB att du inte kommer att använda Trix Systems AB på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Du får under inga omständigheter använda Trix Systems AB webbplatsen så att det kan skada,   avaktivera, överbelasta Trix Systems AB eller förstöra andra användares   besök/arbete med Trix Systems AB webbplatsen. Du får ej skaffa tillgång eller   försöka få tillgång till material som du inte erhållit tillstånd till genom Trix Systems AB webbplatsen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Trix Systems AB webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper,   forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner.   Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med   större offentlighet eller med en grupp. Du accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda   tjänster. Du accepterar att:

  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera, ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller ha skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer.
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster.
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, eller anordna pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.

Trix Systems AB har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Trix Systems AB sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Trix Systems AB förbehåller sig rätten att exkludera och förhindra tillgång till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Trix Systems AB förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Trix Systems AB varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Trix Systems AB sig allt ansvar i förbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att delta i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte behöriga att tala eller upplysa på Trix Systems AB vägnar. Deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Trix Systems AB.

FÖRBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

All information och alla mjukvaruprodukter och tjänster i eller tillgängliga genom Provanum AB webbplats kan innehålla felaktigheter. Trix Systems AB frånsäger sig allt ansvar för fel i Trix Systems AB webbplats samt konsekvenser av del i Provanum AB webbplats.

Kontakt: info@provanum.se

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Trix Systems AB förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp din tillgång till Trix Systems AB webbplats och dess relaterade tjänster. Du som besökare, användare eller medlem av denna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.

COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN

Allt innehåll på Trix Systems AB webbplats är: Copyright 2016 Trix Systems AB och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN

Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Trix Systems AB Copyright 2016 Trix Systems AB.

Med det finns så andra individer som köper online och på samma sätt utforskar internetmarknaden, har det blivit ganska känt att köpa droger online. Vår artikel lyfter fram de viktigaste tecknen på erektil dysfunktion för att hjälpa patienter och de som älskar dem vet igen behovet av professionell hjälp för att affär sina problem. Många individer frågar om vad är viagra. Ämnen som ”erektil problem” är väldigt populära för förra året. En av de mesta behandlingarna för maktlöshet är Sildenafil Citrate. Vad är den mest betydelsefulla informationen du måste studera om Viagra? En ny recension om viagra biverkningar”fann att människors övergripande problem med sexuella hälsa är ED. En vetenskaplig granskning fann att bara 14 procent av patienterna som tog Wellbutrin hade sexuell dysfunktion. Dessutom Sildenafil Citrate kan också användas för att lösa nĺgot annat klagomål som bestämts av din farmaceuter.