Trix Organizer

Trix Organizer 7 Server skapar fullständig kontroll över dokument- och informationsarkivet, säker lagring och effektiv hantering av tekniska dokument och ingenjörsbaserad information. För er optimala verksamhet finns funktionsstöd till alla procedurer för att säkert lagra, godkänna, söka och visa dokument och annan teknisk information.

Beskrivning

Beskrivning av Trix Organizer Server 7

Trix Organizer 7 Server är det kompletta digitala dokument- och informationsarkivet för lagring och hantering av tekniska dokument och ingenjörsbaserad information. Det är skapat för optimal hantering av ritningar, men hanterar även alla andra typer av dokument. För optimal verksamhet finns alla funktioner för att säkert lagra, söka och visa godkända dokument och annan teknisk information. Systemet skapades 1995 och används både av svenska och internationella företag.

Hanterar all slags dokument och teknisk information

Trix Organizer 7 Server är skapad för hantering av tekniska dokument och ingenjörsinformation av alla typer. Alla slags filer kan arkiveras i systemet. Dokumenten inordnas med valfri sökinformation för enkel återsökning av den senaste godkända revisionen eller valfri kombination av sökinformation. Komplicerade cad-strukturer kan hanteras och förenklar för ritningsanvändare som vill hitta sina ritningar med beprövade metoder. Länkar kan skapas mellan informationen så att relaterade sökningar kan göras, exempelvis sök efter en komponent och finn dess relaterade dokument. Eller tvärtom!

Skapa ett digitalt arkiv

Trix Organizer 7 Server skapar ett digitalt arkiv, som är grundstenen i en modern och effektiv dokument- och informationshantering. Du kan enkelt söka i arkivet, titta på informationen i den inbyggda dokumentvisaren och hålla reda på vem som får åtkomst till den, när den har ändrats, av vem samt vilken revision som är gällande. Säkerhetskopior finns alltid tillgängliga, exempelvis efter en brand. Att jämföra med ett pappersarkiv!

Dokumentvisaren

Den inbyggda dokumentvisaren är en server- och html5-baserad funktion som vi kallar Trix DeepZoom. Den skickar renderade bilder till klienten, inte hela applikationsfilen, vilket leder till extremt snabbare hantering. Bilderna består av många smådelar som väldigt snabbt genererar hela bilden i nätbläddraren. Även om ritningen är stor och detaljrik är svarstiderna extremt snabba. Smådelarna skapas direkt då dokumentfilen registreras i Trix Organizer 7 Server första gången, och varje gång en ny version skapas.

Tillgänglighet i fokus

Den största fördelen med Trix Organizer 7 Server är tillgängligheten att söka och finna informationen, med den tidsbesparing som följer av detta faktum. Dokument blir enkla att finna och återanvända för alla parter. Att leta upp rätt ritning eller dokument går snabbt. Direkt tillgång till dokument och information för alla användaren i organisationen förkortar kostsam interntid. Bättre kan det inte bli!

Kontrollera strategisk information

Trix Organizer 7 Server skapar förutsättning för bra strategisk informationshantering, som blir tillgänglig med endast några knapptryckningar. Snabb och säker tillgång till den information som finns i dokumenten är dessutom ett starkt konkurrensmedel. Hela organisationen blir oerhört mer effektiv med välstrukturerad och lättillgänglig information. En ingenjörsbaserad verksamhet kan lägga en stor del av arbetstiden till informationssökning, så det finns mycket tid att tjäna.

Kundnytta

Hur kan du effektivisera din verksamhet och spara pengar?

Trix Organizer 7 Server skapar god ordning på strategisk ingenjörsinformation, utökad och kontrollerad tillgång för nya grupper av användare som inte tidigare hade denna tillgång. Besparingar i form av minskad tid för återsökning av information är dramatiskt stor. Nya förenklade arbetsprocesser skapar möjlighet till slimmade organisationer och bättre informationskontroll.

Optimera konkurrenskraften

Detta ger i sin tur kundens organisation kontroll över den information som behövs för att optimera sin konkurrenskraft och goda förutsättningar att fatta beslut på riktig bakgrundsinformation. Konkurrensfördelar som kan vara avgörande för en vinstgivande verksamhet. Bli effektivare med kvalitetssäkrad informationssökning!

Centralt arkiv

Genom det centralt placerade arkivet undviks behovet av administrationen av flera arkiv, informationen finns på ett ställe, med alla sina revisioner. Inga filer som ligger överallt och skapar förvirring om gällande version. Lagringen är säker genom att databasen låser in informationen och gör den tillgänglig enligt ett förutbestämt behörighetsschema. Kundens organisation tjänar tid, och därmed pengar, på att vårda sin information med Trix Organizer 7 Server som verktyget.

Fördelar

Viktiga fördelar med Trix Organizer 7 Server:
Alla dokument och all information är lagrad i en central databas, vilket ger en säker och robust lagring av organisationens dokument och information
Du skapar åtkomst helt efter ditt, och olika användares behov
Du får fullständig kontroll över all din ingenjörsinformation
Du skapar åtkomst helt efter ditt, och olika användares behov
Alltid rätt version, för aktuellt behov och i rätt tid
Risken för dubbelarbete elimineras
Informationens kvalitet höjs och säkras över tiden
Spårbarhet skapas vid ändringar, alltid se när det är ändrat och av vem
Kan stödja många olika ingenjörsprocesser genom konfigurering
Lätt och användarvänligt gränssnitt efter olika användares behov

Ytterligare fördelar

Med inbyggd dokumentvisare och miniatyrbilder ser du dokumenten
Du kan skriva ut dokumenten skalenligt, även inzoomat
Samarbeta över anteckningar och noteringar på dokumenten
Alla kan skapa noteringar när fel hittas på ett dokument
Kundanpassade rapporter, ett snabbt sätt att få ut information efter ert behov
Behörighetskontroll per användare eller grupp, tilldela informationen efter behov och sekretess
All information är sekretesskyddad och säkerhetskopierad
En central arkivhållning ger ett säkert skydd mot obehörigt intrång
Finns ett flertal gränssnitt för integration med andra datasystem
Kopplingar till externa datasystem finns

För ansvariga och administratörer:

Kontrollerar vem som kan se och redigera vad, och när
Loggar alla ändringar, när och av vem
Genererar realtidsrapporter om dokumentstatus
Kontroll över in- och utcheckning av dokument
Alla dokumentdistributioner loggas
Möjligt att välja användarlicens efter behov
Moduler installation, välj till moduler efter behov över tiden

För användaren

Håller reda på dina pågående arbeten, påminner om vilka
Hittar alltid den senaste och rätta versionen
Samarbeta på dokumenten genom noteringar och rödändringsfunktioner
Anpassa användargränssnittet, sökningar, filter och favoriter efter dina behov
Distribuera dokument genom distributionslistor via e-post
Skaffa snabb överblick genom miniatyrbilder och förhandskopior på dokumenten

Här är några exempel på behov där Trix Organizer 7 Server kan stödja organisationen

Var finns dokumentet och hur hittar jag snabbt aktuell version?
Vilken version av dokumentet är det som gäller?
Hur får jag snabbt fram senaste versionen av driftpärmen?
Hur hittar jag snabbt en ritning utan att behöva fråga en kollega?
Är dessa dokument föreslagna åtgärder eller godkända handlingar?
Vilka ritningar finns tillhörande den här utrustningen?

Funktioner

Enkla och avancerade funktioner

Grundläggande är den omfattande tillgången på både enkla och avancerade funktioner, som används för att stödja olika ingenjörsprocesser. Mixen av enkelt och avancerat har skapats för att systemet skall kunna hantera bredden av information och olika användare inom en teknisk verksamhet. Enkla sätt att söka och visa kombineras med en rad avancerade funktioner för att hantera komplexa cad-filer och komplexa förhållanden.

Funktionerna är heltäckande och innefattar dessa huvudfunktioner:
Arkivhantering i databas
Sökning och filtrering
Dokumentvisning (viewer)
Redigering
In- och utcheckning
Versionshantering
Dokumenthantering
Utrustningshantering
Utrymmeshantering
Projekthantering
Arbetsflödeshantering
Ärendehantering
Historik och spårbarhet
Användarbehörighet
Skriva ut skalenligt

Dokumentvisning

Den inbyggda dokumentvisaren är väldigt snabb och hanterar exempelvis:
Stöd för AutoCAD upp till version 2015, läser och skriver ut DWG, DXF, DGN, HPGL- och rasterfiler.
Full hantering för externa referensfiler i AutoCAD och Microstation
Stöd för pdf-filer, även pdf/a
Funktioner finns för rödändringar, skapa revideringsmoln, göra anteckningar, längd- och ytmätning, skalenlig utskrift och smidig hantering av både externa referenser och CAD-modeller.

Det finns faktiskt två dokumentvisare, en som visar en förhandsbild och en som visar ett detaljerat dokument, som man kan zooma och panorera i. Användaren kan lätt, göra längd- och areamätningar eller utskrifter. finns och det går även att göra noteringar, rödändringar och revideringsmoln samt att markera areor på ritningarna.

Urval

Här är ett urval av viktiga funktioner:

Enkla funktioner:
Sök, granska och skriv ut dokument med den inbyggda dokumentvisaren
Snabbfilter för reducering av träfflistan
Snabbvisningsalternativ för dokument
Hittar du fel, så gör rödändringar och skriv noteringar så att felen dokumenteras
Utskrifter i skala, även i inzoomat läge
Markera areor för utrymmen eller markområden
Dela dokument med andra över Internet
Visa dokumentlista som lista eller dokumentminiatyr
Grafisk sökning från bilder eller kartor

Avancerade funktioner
Bygg upp mappar efter egen struktur
Skapa metadata per dokument eller information
Redigera direkt från systemet
Versionskontroll enligt standardiserade metoder
Kontrollerad in- och utcheckning
Distribuera dokumentkopior direkt via e-post
Sökning på flera olika sätt från enkel till ren SQL-sats
Filtrering på flera olika sätt för att reducera träfflistan
Flytta till historiskt arkiv
Anpassa användargränssnittet genom att tilldela funktioner
Skapa mallbibliotek enligt Windows-standard
Urvalslistor sparar vanliga omfattningar
Distributionslistor sparar vanliga utskick
Ta ut rapporter, som dokumentlista och förteckning över utlånade
Skapa dokumentsamlingar eller integrerade dokumentsatser
Koppla på arbetsflöden
Flera tilläggsmoduler för fler funktioner
Skapa arbetsflöden som bevakar genomföranden

Automatiska funktioner:
Skapar historik över förändringar
Skapar alltid standardformatet pdf/a1 enligt ISO 19005
Full hantering av filer från AutoCAD och Microstation
Externa referensfiler hanteras på rätt sätt
Kopplar ritstämplar till metadata fram och tillbaka
Dokumentet kan innehålla flera olika filer för olika syften
Skapar anpassade kopior av huvudfilen för olika ändamål
Integrerat med Microsoft Office så att egenskapsfält överförs åt båda hållen
Behörighetskontroll och sekretessfunktioner
Statistikfunktioner för systemadministration
Säker lagring i databas

Skärmskott
Teknik

Fri nätbläddare

Trix Organizer 7 Server baseras på webb-teknik, så på klientdatorn krävs endast valfri nätbläddrare som följer W3C-standarden, exempelvis senaste Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome eller Apple Safari. Detta fungerar också på mobila enheter som surfplattor och smarta mobiltelefoner.
Användargränssnittet är nytt och modernt och följer Microsoft Office 2013 med ribbon-menyer.

Microsoft-databas

Trix Organizer 7 Server är ett databasbaserat system, där alla dokument finns i en Microsoft SQL Server-databas. Alla filer behåller sitt ursprungsformat och lagras i ett fält i databasen. Inga filer finns på hårddisken. Detta garanterar att det digitala arkivet är långtidssäkrat och skyddat från obehörig åtkomst.

Genom att ta en säkerhetskopia på databasen erhålls en komplett kopia av alla dokument och dataposter. Ingen information finns utanför denna kopia, vilket skapar datasäkerhet.

Åtkomsten bestäms av behörigheten

Åtkomst till Windows Active Directory kan göras, så att inloggningen förenklas.

Den inbyggda dokumentvisaren

Dokumentvisaren är en html5-baserad servertjänst, som skapar småbilder (renderingar), som representerar själva dokumentet. Servertjänsten hanterar kommunikation med att skapa och visa bilder samt rödändringar. Denna servertjänst har behov av hårdvarubaserade GDI-funktioner på servern för grafikhanteringen, och vid stora installationer bör den exekveras på en separat server. Servertjänsten sparar responstid för användaren eftersom olika renderingskopior görs färdiga i databasen i förväg och kan användas direkt utan väntetid för generering.

Installation

Det finns installationsprogram både för serverdelen och för klientdelen. Microsoft SQL Server måste finnas förinstallerad, skall webbklienter användas gäller att även Microsoft Internet Information Server måste finnas tillgänglig.

Enkel installation kan använda standardvärden vid installationen, men det finns stora möjligheter att skapa avancerade installationsalternativ. Det finns stöd för lastbalansering och separata databas-servrar och applikationsservrar. Denna typ av installation kräver vårt stöd.

Licensiering

Licensiering

Trix Systems License Manager ger dig direkt kontroll över dina Trix-licenser, och ger dig en snabb överblick över hur många licenser som finns tillgängliga av ett program och hur många av dessa som används. Det är möjligt att administrera licenserna, exempelvis omfördela licenser eller ändra antalet licenser genom att tillföra nya licenskoder.

Klienttyper

Trix Organizer 7 har flera olika klienttyper som innehåller olika uppsättningar av funktioner. Syftet är att erbjuda prisvärda paket med funktioner, för olika ändamål och användare.

Trix Organizer 7 FullEdit (all redigering och administration) innehåller alla funktioner som redigering, inläggning av data eller hantering av dokument och är avsedd för den som behöver göra avancerade arbeten med att administrera dokument och information.

Trix Organizer 7 EasyEdit (redigera och enkel administration) innehåller funktioner som enklare redigering, göra rödändringar och noteringar, inläggning av data eller utcheckning av dokument och är avsedd för den som behöver göra enklare arbeten med att ändra och administrera dokument.

Trix Organizer 7 EasyView (söka, visa och skriva ut) är en lättanvänd granskningsklient som tillåter dig att söka upp dokument, granska dem, göra rödändringar och noteringar och därefter skriva ut dem. Med denna klient kan du inte göra ändringar i dokumentoriginalen.

Trix Organizer 7 LightView (söka och visa) innehåller funktioner för att söka och visa. Den är avsedd för väldigt enkel tillgång till informationen där syftet är att bara söka och visa.

Med det finns så olika enskilda personer som köper online och på samma sätt utforskar internetmarknaden, har det blivit ganska känt att köpa mediciner online. Vår article lyfter fram de viktigaste tecknen på erektil dysfunktion för att hjälpa patienter och de som älskar dem känner igen behovet av professionell hjälp för att hantera sina problem. Många enskilda personer begär om vad är viagra. Ämnen som ”erektil problem” är mycket populära för förra året. En av de bästa behandlingarna för maktlöshet är Sildenafil Citrate. Vad är den mest betydelsefulla informationen du måste studera om Viagra? En ny recension om viagra biverkningar”fann att människors övergripande problem med könsbestämma hälsa är ED. En vetenskaplig granskning fann att bara 14 procent av patienterna som tog Wellbutrin hade sexuell dysfunction. Dessutom Sildenafil Citrate kan också användas för att lösa något annat klagomål som bestämts av din apotekare.