Programleverantör

Trix Systems AB utvecklar produkterna inom området bildbearbetning och dokument- och ritningshantering. Trix Systems ABs affärsidé har från början varit att utveckla mjukvara som gör det möjligt för användare att på ett mer effektivt sätt tillgodogöra sig ritningar på papper, bildkort eller annat analogt media i sin datormiljö.

Provanum AB är specialiserat på att tillhandahålla system, tjänster och support som optimerar hanteringen av ingenjörsbaserad information. Resultatet blir förbättrad effektivitet, kvalitet och samarbete samt ökad lönsamhet. Bolaget levererar flera egenutvecklade produkter under produktnamnet Trix, samt därtill hörande tjänster.

Vår gemensamma affärsidé bygger på att hjälpa våra kunder att öka tillgängligheten och rationalisera hanteringen av information. Vi hjälper våra kunder att bli mer effektiva genom att öka tillgängligheten till och rationalisera hanteringen av ingenjörsbaserad information. Ritningar och andra dokument samt annan ingenjörsdokumentation är exempel. Dessutom tillhandahåller Trix-produkterna stöd till kundernas arbetsprocesser kring förändringen av ingenjörsdokumentationen samt tillhörande ärenden och kvalitetskontroller.

Se www.provanum.se