Trix ImageMaker

Trix ImageMaker 7 Server skapar elektroniska utskrifter och fångar in metadata för vidare distribution till ett annat system, exempelvis Trix Organizer 7 Server. Trix ImageMaker 7 Server skapar kompletta elektroniska utskrifter från vilket Windows-program du vill. Och skickar dessa till en skrivare, till ett annat system eller till en annan användare över Internet.

Trix ImageMaker 7 Client är en utskriftsfunktion som fungerar som en skrivardrivrutin i Windows. Du kan skapa utskrifter från vilket annat Windows-program du vill, och funktionen skapar en raster-eller pdf-fil samt begär metadata som används för att sortera utskriften när den skickats till servern Trix ImageMaker 7 Server.

Beskrivning

Beskrivning Trix ImageMaker 7 Server

Trix ImageMaker 7 Server fångar utskrifter som kommer från Trix ImageMaker 7 Client, som skapar kompletta elektroniska utskrifter och metadata från vilket Windows-program som helst. Informationen överförs krypterad och packas upp i Trix ImageMaker 7 Server, eventuellt för vidare transport till ett annat system. Det metadata som anges vid utskriften används för att informationen skall komma fram till avsedd mottagare, system eller användare.

Trix ImageMaker 7 Server kan styra vilken metadata som skall anges, genom att den kommunicerar med klienten vid utskriftstillfället. Detta ger en stor flexibilitet i hanteringen.

Den skapar ett paket med en raster/pdf-bild och tillhörande metadata och skickar dem till ett annat system, där informationen kan packas upp för vidare hantering. Allt som krävs är en internetuppkoppling och det finns funktioner för att hantera datasäkerhet i trafiken mellan klientdatorn på internet och den mottagande servern.

Kundnytta

Kundnytta

Trix ImageMaker 7 skapar möjligheter att styra utskrifter och förse dessa med metadata för effektiv och automatiserad hantering av inkommande utskrifter, exempelvis från externa leverantörer som vill skicka in en ritning till sin kund. Ett bra exempel är att utskriften kan styras direkt till mottagarens interna datasystem, och packas upp dess databas, så att ritningen direkt placeras där den skall arkiveras, exempelvis en projektplats eller ett offertsystem.

Alltså utan att mänsklig hand skall hantera den inkommande ritningen.

Fördelar

ger möjlighet att slippa tidsödande manuell hantering av inkommande ritningar och andra dokument.
undviker att inkommande e-post fylls med stora ritningsfiler för manuell hantering.
fungerar som en robot, proceduren bestäms, konfigureras och sköter sig själv, även trafik genom brandväggar.

Funktioner

Funktioner

Trix ImageMaker 7 Server har alla verktyg och funktioner du behöver för att skapa elektroniska utskrifter av tekniska dokument och få dessa distribuerade över internet. Här är några viktiga funktioner:

Inkommande utskriften kommer från en användare med tillgång till internet via Trix ImageMaker 7 Client
Trix ImageMaker 7 Server tar emot den och skickar den vidare till en specifik användare eller direkt in i ett system
De metadata som skall tillföras vid utskriften kan bestämmas vid konfigurationen
Utdata från Trix ImageMaker 7 Server kan bestämmas vid konfigurationen

Trix ImageMaker 7 Client är en skrivare i Windows. Vid förhandsgranskningsbilden kan metadata anges, därefter skickas paketet automatiskt enligt konfigureringen.

Skärmskott
Teknik

Teknik

Följande tekniska egenskaper är viktiga:

Vilka format stöds?

Trix RasterServer 7 stödjer AutoCAD R12-2015 och format som dwg, dxf, dwf, dgn, hpgl (plt), pdf/a samt fler än hundra rasterformat som till exempel tiff, bmp, gif, jpeg, cals och jedmics c4.

Systemkrav

Servern kräver Windows 2008 eller senare.

Licensiering

Licensiering

Trix Systems License Manager ger dig direkt kontroll över dina Trix-licenser, och ger dig en snabb överblick över hur många licenser som finns tillgängliga av ett program och hur många av dessa som används. Det är möjligt att administrera licenserna, exempelvis omfördela licenser eller ändra antalet licenser genom att tillföra nya licenskoder.

Trix Systems License Manager är en produkt du som kund vanligen inte kommer i kontakt med så ofta. Den har dock en viktig roll då den fungerar som en nyckel till dina Trix-produkter. Trix Systems License Manager används vid installation och uppdatering av produkten, eller då du vill utöka antalet licenser. Med Trix Systems License Manager får du en överblick över hur många licenser som finns tillgängliga av ett program och hur många av dessa som används.

Internet används för aktivering av licenser. Aktiveringen är viktig, eftersom den skapar en nyckel till dina Trix-produkter. Utan licensnyckel – ingen tillgång till produkten.

Licensvillkor

De olika marknadskraven leder till behovet av olika licenstyper. Dessa ingår också i det avtalsformalia som varje kund tar del av och kan av detta skäl inte förändras annat än genom noggrann kontroll av nuläget. Villkor för de olika licenstyperna skall anges i licensavtalet.

De olika licenstyperna är:

Singellicens (SUL = Singel User License): En singellicens fungerar endast på en och samma dator.

Namngiven licens (NUL = Named User License): En licens för kontinuerligt kontrollerade namngivna användare. Skillnaden mot SUL är att dessa knyts till en registrerad användare som kan logga in i Trix-program.

Systemlicens (SITE = systembaserad licens): Licenser för produkter som är inbakade i kundens system där licenshanteringen inte finns tillgänglig kontinuerligt, utan består av en enklare installationsregistrering i klienten. Kräver skriftligt avtal med kunden och årsvis uppföljning, och avsett för stora volymkunder.

Eftersom det finns så andra individer som köper online och på samma sätt undersöker internetmarknaden, har det blivit pretty känt att köpa droger online. Vår article lyfter fram de betydelse gradbeteckningen på erektions dysfunktion för att hjälpa patienter och de som älskar dem känner igen behovet av yrkesmässig bidra för att hantera sina problem. Många enskilda personer frågar om vad är viagra. Ämnen som ”erektil problem” är väldigt populära för förra året. En av de bästa behandlingarna för maktlöshet är Sildenafil Citrate. Vad är den mest betydelsefulla informationen du måste studera om Viagra? En ny recension om viagra biverkningar”fann att människors vanligaste problem med kön hälso är ED. En vetenskaplig granskning fann att bara 14 procent av patienterna som tog Wellbutrin hade sexuell dysfunction. Dessutom Sildenafil Citrate kan också användas för att lösa något annat klagomål som bestämts av din apotekare.