Trix Online Services

Våra vanligaste stödtjänster till våra Trix-produkter kan utföras via internet. Vi kallar det Trix Online Service. Dessa skall planeras genom tidsbokningar, i motsats till vår support.

Vår tidsbokning kan kontaktas genom vår Helpdesk via e-post eller telefon. Helpdesken är bemannad på dagtid i tidzonerna CET till EDT mellan kl 7 – 19.

underconstruction