Trix RasterServer

Trix RasterServer 7 är en filformatskonverterare designad för dig som på ett automatiserat och enkelt sätt vill konvertera en stor mängd filer. Den konverterar din digitala information på ett effektivt sätt till publiceringsvänliga filformat.

Beskrivning

Beskrivning

Trix RasterServer 7 är en filformatskonverterare och verktyget för dig som snabbt och enkelt vill konvertera och distribuera en stor mängd filer, utan att behöva ha tillgång till det program de skapats i. Vare sig du behöver konvertera inför publicering, arkivering eller i samband med incheckning i dokumentsystem är detta verktyget för dig.

Filformatskonvertering för generella behov

Trix RasterServer 7 erbjuder enkel och snabb formatkonvertering med kvalitet i fokus. Informationen blir tillgänglig för alla och du sparar både tid och pengar. Konvertera en stor mängd filer från ett filformat till ett annat, till exempel från CAD-format till pdf. Du väljer själv mellan manuell hantering eller automatisk hantering via ett konverteringsscript.

Trix RasterServer 7 mängdkonverterar dwg-, dxf- och hpgl CAD-filer direkt till raster/pdf-format, även pdf/a. Inte nog med att du kan byta filformat på dina filer, Trix RasterServer 7 ger dig möjlighet att ändra upplösningen på tusentals raster- eller vektorfiler, snabbt och helt automatiskt.

Arbeta effektivare med fördefinierade styrparametrar

Trix RasterServer 7 är verktyget för dig som snabbt och enkelt vill konvertera och distribuera en stor mängd filer, utan att behöva ha tillgång till det program de skapats i. Vare sig du behöver konvertera inför publicering, arkivering eller i samband med incheckning i dokumentsystem är detta verktyget för dig.

Denna konvertering kan ske i en automatiserad process eller manuellt vid behov. Du kan skapa flera olika profiler via styrparametrar som avgör vad som skall utföras vid olika ingångsvärden. Det går att skapa fler olika profiler, som kan användas efter behov, även att haka i varandra i ett flöde och leverera till olika filkataloger.

Kundnytta

Kundnytta

Möjligheten att automatisera hanteringen via styrparamaterar i olika profiler gör att tidsvinsterna kan bli stora. Här är några exempel:

Konvertera och distribuera stora mängder filer på kort tid och automatisera tråkiga och tidsödande arbetsinsatser
Effektivt och säkert med parallella konverteringar och flera profiler
Skapa enhetliga rasterformat från vilken applikation du vill och slipp investera i dyra cad-program

Funktioner

Funktioner

Trix RasterServer 7 är en filformatskonverterare designad för dig som på ett automatiserat och enkelt sätt vill konvertera en stor mängd filer. Den har alla verktyg och funktioner du behöver för att konvertera dina tekniska dokument. Här är ett urval av viktiga funktioner:

Programmera enkelt automatiserade arbetsflöden. Programmet kan till exempel automatiskt konvertera flera ritningar i en följd
Stödjer alla vanligt förekommande färger, layouter, teckensnitt, linjebredder och skalor samt flersidighet och externa referenser i AutoCAD
Tillför metadata till den konverterade filen för att göra den sök- och identifierbar
Batchkonvertering från vektor till raster och raster till raster samt mellan olika upplösningar
Konvertera från ett filformat till flera olika utdataformat såsom cals och pdf/a

Skärmskott
Teknik

Teknik

Följande tekniska egenskaper är viktiga:

Vilka format stöds?

Trix RasterServer 7 stödjer AutoCAD R12-2015 och format som dwg, dxf, dwf, dgn, hpgl (plt), pdf/a samt fler än hundra rasterformat som till exempel tiff, bmp, gif, jpeg, cals och jedmics c4.

Systemkrav

Operativsystemet Windows 7 eller senare
Stöd för 32-bitar eller 64-bitar

Licensiering

Licensiering

Trix Systems License Manager ger dig direkt kontroll över dina Trix-licenser, och ger dig en snabb överblick över hur många licenser som finns tillgängliga av ett program och hur många av dessa som används. Det är möjligt att administrera licenserna, exempelvis omfördela licenser eller ändra antalet licenser genom att tillföra nya licenskoder.

Trix Systems License Manager är en produkt du som kund vanligen inte kommer i kontakt med så ofta. Den har dock en viktig roll då den fungerar som en nyckel till dina Trix-produkter. Trix Systems License Manager används vid installation och uppdatering av produkten, eller då du vill utöka antalet licenser. Med Trix Systems License Manager får du en överblick över hur många licenser som finns tillgängliga av ett program och hur många av dessa som används.

Internet används för aktivering av licenser. Aktiveringen är viktig, eftersom den skapar en nyckel till dina Trix-produkter. Utan licensnyckel – ingen tillgång till produkten.

Licensvillkor

De olika marknadskraven leder till behovet av olika licenstyper. Dessa ingår också i det avtalsformalia som varje kund tar del av och kan av detta skäl inte förändras annat än genom noggrann kontroll av nuläget. Villkor för de olika licenstyperna skall anges i licensavtalet.

De olika licenstyperna är:

Singellicens (SUL = Singel User License): En singellicens fungerar endast på en och samma dator.

Namngiven licens (NUL = Named User License): En licens för kontinuerligt kontrollerade namngivna användare. Skillnaden mot SUL är att dessa knyts till en registrerad användare som kan logga in i Trix-program.

Systemlicens (SITE = systembaserad licens): Licenser för produkter som är inbakade i kundens system där licenshanteringen inte finns tillgänglig kontinuerligt, utan består av en enklare installationsregistrering i klienten. Kräver skriftligt avtal med kunden och årsvis uppföljning, och avsett för stora volymkunder.

Eftersom det finns så olika individer som köper online och på samma sätt undersöker internetmarknaden, har det blivit ganska känt att köpa mediciner online. Vår artikel lyfter fram de viktigaste tecknen på erektil dysfunktion för att hjälpa patienter och de som älskar dem känner igen behovet av professionell hjälp för att affär sina problem. Många individer frågar om vad är viagra. Ämnen som ”erektions problem” är mycket populära för förra året. En av de bästa behandlingarna för impotens är Sildenafil Citratbuffert. Vad är den mest betydelsefulla informationen du måste studera om Viagra? En ny recension om viagra biverkningar”fann att människors övergripande problem med kön hälsa är ED. En vetenskaplig översikten fann att bara 14 procent av patienterna som tog Wellbutrin hade sexuell dysfunktion. Dessutom Sildenafil Citrate kan också användas för att lösa något annat anmärkningar som bestämts av din apotekare.