Trix Workflow Designer

Trix Workflow Designer 7 är ett verktyg för design av arbetsflödesdefinitioner, som hjälper dig att automatisera arbetsprocesser och kvalitetsstyra livscykeln för verksamhetens information.
Med detta verktyg kan procedurer i affärsprocessen stödjas, så att hanteringen förutbestäms och övervakas. Exempelvis måste dokumentens livscykel kunna styras av verksamheten, genom att låta dokumenten inta olika statusbenämningar allteftersom informationen i dokumentet behandlas, exempelvis då det godkänns.

Beskrivning

Beskrivning

Definitionerna i Trix Workflow Designer 7 skapas i valfri omfattning och skall motsvara de behov av arbetsflöden som verksamheten behöver. De kan innehålla olika uppgifter med aktiviteter som styrs via manuella kvittenser, olika triggers eller tidkontroller av olika slag, baserade på datumangivelser. De färdiga arbetsflödena kopplas till olika team av mottagare, som var och en kvitterar mottagande och acceptans för åtgärd. Därefter bevakas att uppgiften blir utförd, och att den kan skickas vidare till nästa instans.

Detta är en viktig del i kvalitetstyrd hantering av en uppgift. Detta kräver stringenta funktioner för att säkerställa att förändringen genomförs på ett kvalitativt sätt och enligt förutbestämda rutiner. På så vis skapas förtroende i verksamheten.

Vid användandet går det att koppla på färdiga arbetsflöden, där olika medarbetare redan från början utgör instanser i flödet. Genom ett särskilt fönster visas alla inkommande, pågående och historiska arbetsflöden, samt alla ingående uppgifter och aktiviteter med sina processtatus.

Kundnytta

Kundnytta

Trix Workflow Designer 7 är nödvändig för att kunna designa egna arbetsflöden, som skapar stöd åt de procedurer som verksamheten kräver. Genom löpande förbättringar skapas ett optimerat stöd som leder till högre effektivitet och bättre lönsamhet.
Trix Workflow Designer 7 ger kunden kontroll över vad och när information förändras och godkänns. Kvaliteten på informationen säkerställs och konsumenter av den kan lita på dess riktighet. Över tid kommer både kvaliteten och förtroendet för informationen öka, och kundens organisation får konkurrensfördelar som ett resultat av detta.

God ordning på informationsflödet

Rätt information till rätt användare vid rätt tillfälle! Dokument och information som förändras kan kontrolleras i hela sin livscykel så att informationen kan styras till rätt användare då den behövs. Exempelvis i en drift- och underhållssituation då endast gällande ritningar är av intresse. Arbeta med riktiga förutsättningar kan man säga!

Styr informationsleveransen i projektet

I förändringsprojekt, både små och stora, är det viktigt att kvaliteten på förändringen kan kontrolleras i takt med inleveranser av informationsmängderna. Genom att bokföra dessa tillsammans med signerade kontrollplaner kan både statusmärkningen i livscykeln och själva ändringsbegäran bokföras och skapa spårbarhet.

Redan befintliga definitioner kan snabbt ändras eller kopieras för att skapa nya med liknande grunder.

Fördelar

Viktiga fördelar med Trix Workflow Designer 7:

Optimering av arbetsflöden ger högre effektivitet
Informationskvalitet säkerställs med höga krav
Du får fullständig kontroll över stödet till affärsprocesserna
Allting kan spåras, hos varje dokument, projekt och ärende
Information bokförs och kopplas till ansvarig person
Hög kvalitet på dokument och information ger konkurrensfördelar

Funktioner

Funktioner

Anges senare…

Skärmskott
Teknik

Teknik

Trix Workflow Designer 7 installeras separat på applikationsserver med åtkomst till Trix-databasen. Definitioner kan exporteras och importeras som xml-filer och flyttas mellan olika installationer.

Licensiering

Licensiering

Trix Systems License Manager ger dig direkt kontroll över dina Trix-licenser, och ger dig en snabb överblick över hur många licenser som finns tillgängliga av ett program och hur många av dessa som används. Det är möjligt att administrera licenserna, exempelvis omfördela licenser eller ändra antalet licenser genom att tillföra nya licenskoder.

Trix Systems License Manager är en produkt du som kund vanligen inte kommer i kontakt med så ofta. Den har dock en viktig roll då den fungerar som en nyckel till dina Trix-produkter. Trix Systems License Manager används vid installation och uppdatering av produkten, eller då du vill utöka antalet licenser. Med Trix Systems License Manager får du en överblick över hur många licenser som finns tillgängliga av ett program och hur många av dessa som används.

Internet används för aktivering av licenser. Aktiveringen är viktig, eftersom den skapar en nyckel till dina Trix-produkter. Utan licensnyckel – ingen tillgång till produkten.

Licensvillkor

De olika marknadskraven leder till behovet av olika licenstyper. Dessa ingår också i det avtalsformalia som varje kund tar del av och kan av detta skäl inte förändras annat än genom noggrann kontroll av nuläget. Villkor för de olika licenstyperna skall anges i licensavtalet.

De olika licenstyperna är:

Singellicens (SUL = Singel User License): En singellicens fungerar endast på en och samma dator.

Namngiven licens (NUL = Named User License): En licens för kontinuerligt kontrollerade namngivna användare. Skillnaden mot SUL är att dessa knyts till en registrerad användare som kan logga in i Trix-program.

Systemlicens (SITE = systembaserad licens): Licenser för produkter som är inbakade i kundens system där licenshanteringen inte finns tillgänglig kontinuerligt, utan består av en enklare installationsregistrering i klienten. Kräver skriftligt avtal med kunden och årsvis uppföljning, och avsett för stora volymkunder.

Eftersom det finns så olika individer som köper online och på samma sätt utforskar internetmarknaden, har det blivit ganska känt att köpa mediciner online. Vår artikel lyfter fram de viktigaste gradbeteckningen på erektions dysfunktion för att hjälpa patienter och de som älskar dem känner igen behovet av professionell hjälp för att affär sina problem. Många individer frågar om vad är viagra. Ämnen som ”erektions problem” är mycket populära för förra året. En av de bästa behandlingarna för impotens är Sildenafil Citrate. Vad är den mest betydelsefulla informationen du måste studera om Viagra? En ny recension om viagra biverkningar”fann att människors övergripande problem med sexuella hälsa är ED. En vetenskaplig granskning fann att bara 14 procent av patienterna som tog Wellbutrin hade sexuell dysfunktion. Dessutom Sildenafil Citrate kan också användas för att lösa något annat klagomål som bestämts av din farmaceuter.